Een professional organizer, ook wel opruimcoach, personal organizer of professioneel organizer genoemd, is een specialist in het aanbrengen van structuur in de breedste zin van het woord. Een professional organizer begeleidt en adviseert bij het creëren van orde en overzicht in tijd en ruimte.

Professional organizers gebruiken gedegen methoden en deskundigheid om de levens van hun klanten te verbeteren. Door middel van maatwerk en het aanleren van organisatievaardigheden, helpen zij grip te krijgen op spullen, (digitale) administratie, tijd, taken en financiën. De inhoud van het vak kan grofweg in drie onderdelen verdeeld worden: het organiseren van spullen, administratie en tijd. Met de klant volgt de professional organizer een stappenplan om te komen tot een beter overzicht en inzicht op deze drie gebieden.

Jouw Huis op Orde is aangesloten geweest bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers en werkt nog steeds volgens de gedragscode van deze vereniging. In deze gedragscode staat onder andere:

 Professioneel, zorgvuldig en discreet te werk gaan
 Het intellectuele eigendomsrecht van anderen respecteren
 Zich blijven ontwikkelen in het vak

Wil je nog meer informatie? Een uitgebreide beroepsomschrijving lees je op de website van de NBPO .
Ook kan je hier een leuk filmpje vinden met informatie over wat een professional organizer doet.